کلیسای EFG Ingolstadt

به صفحه کلیسای EFG Ingolstadt خوش آمدید.
براى کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات این کلیسا، از یکى از طرق زیر اقدام بفرمایید.

نام کلیسا

EFG Ingolstadt

آدرس کلیسا

Onckenweg 3 85049 Ingolstadt

آدرس وب سایت کلیسا

شبان ارشد کلیسا

***

تعداد شرکت کننده قبل از 2020

۲۰ نفر

تعداد شرکت کننده در سال 2022

۲۵ نفر

تعداد خادمین

۲ نفر

فرقه کلیسایی

باپتیست

روز و ساعت گردهمائی کلیسائی

یکشنبه ساعت 10به وقت آلمان