کلیسای ایرانیان سانیول

به صفحه کلیسای ایرانیان سانیول خوش آمدید.
براى کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات این کلیسا، از یکى از طرق زیر اقدام بفرمایید.

نام کلیسا

کلیسای ایرانیان سانیول

آدرس کلیسا

740E Arques AveSunnyvale, CA 94085

آدرس وب سایت کلیسا

شبان ارشد کلیسا

تعداد شرکت کننده قبل از 2020

۲۲۰ نفر

تعداد شرکت کننده در سال 2022

۱۰۵ نفر

تعداد خادمین

۴۰ نفر

فرقه کلیسایی

غیر فرقه ای

روز و ساعت گردهمائی کلیسائی

یکشنبه ساعت ۱۰ صبح به وقت کالیفرنیا 

آدرس ایمیل

info@iranian.church