کلیسای ایرانیان ترنم

به صفحه کلیسای ایرانیان ترنم خوش آمدید.
براى کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات این کلیسا، از یکى از طرق زیر اقدام بفرمایید.

نام کلیسا

کلیسای ایرانیان ترنم

آدرس کلیسا

Kiosk 6 , Venray (در شهر فنرای) 

Bollenhofsestraat 138 , Utrecht (در شهر اوترخت) 

آدرس وب سایت کلیسا

شبان ارشد کلیسا

کمک شبان

خواهر لیلا ماشاالهی و خواهر شهناز چیتساز

تعداد شرکت کننده قبل از 2020

۲۵ نفر

تعداد شرکت کننده در سال 2022

۴۰ نفر

تعداد خادمین

۶ نفر

فرقه کلیسایی

غیر فرقه ای

روز و ساعت گردهمائی کلیسائی

 فنرای (‘Venray)به ادرس kiosk 6 در شنبه های اول و سوم هر ماه ساعت 11 صبح به وقت هلند و در شهر اوترخت(Utrecht) به آدرس Bollenhofsestraat 138 در شنبه های دوم و چهارم هر ماه میلادی ساعت 12 به وقت هلند

آدرس ایمیل

info@iraniantaranom.com