کلیسای پادشاهی آسمان

به صفحه کلیسای پادشاهى آسمان خوش آمدید.
براى کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات این کلیسا، از یکى از طرق زیر اقدام بفرمایید.

نام کلیسا

کلیسای پادشاهی آسمان

آدرس کلیسا

Denizli,pamukkale, 2150،15 mayis mah, 791sk, No: 6, no, d: 2

آدرس وب سایت کلیسا

شبان ارشد کلیسا

کمک شبان

***

تعداد شرکت کننده قبل از 2020

۲۰ نفر

تعداد شرکت کننده در سال 2022

۸۰ نفر

تعداد خادمین

۱۸نفر

فرقه کلیسایی

کریزماتیک

روز و ساعت گردهمائی کلیسائی

یکشنبه ساعت ۱۱:۳۰ به وقت ترکیه 

آدرس ایمیل

Kingdomofheaven.pr@gmail.com