کلیسای تاج

به صفحه کلیسای تاج خوش آمدید.
براى کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات این کلیسا، از یکى از طرق زیر اقدام بفرمایید.

نام کلیسا

کلیسای تاج

آدرس کلیسا

Grusonstraße. 7, 45145 Essen

آدرس وب سایت کلیسا

www.taaj-ministries.com

شبان ارشد کلیسا

نادر مکوندی، پونه پژمان

کمک شبان

****

تعداد شرکت کننده قبل از 2020

۳۵ نفر

تعداد شرکت کننده در سال 2022

۵۰ نفر

تعداد خادمین

۱۲ نفر

فرقه کلیسایی

انجیلی

روز و ساعت گردهمائی کلیسائی

یکشنبه ها ساعت ۱۵:۳۰

آدرس ایمیل

Info@taaj-ministries.com