رویای شکل گیری سایت کلیسا

ایجاد محیطی امن و شناخته شده برای آشنائی، تشویق، اتحاد و همکاری بین شبانان و رهبران کلیساهای فارسی زبان و محل دسترسی سریع و ساده عموم به اطلاعات کلیساها و شبانان سرتاسر دنیا تا خدا از شبانان و رهبران و کلیسای خود استفاده کرده و نجات ها ایجاد گردد.

ماموریت سایت کلیسا چیست؟

ماموریت و مسولیت هر شبان و رهبر عضو این سایت این است که با رساندن اطلاعات موثق و به روز در مورد خدمت کلیسای خود، تمام جامعه ایرانی، فارس زبانان، شبانان دیگر، نو کیشان و حق جویان را از حرکت خدا و رویا و ماموریت کلیسای محلی خود باخبر سازند.

ارزش های سایت کلیسا

مزمور ۱۳۳ | یوحنا ۱۷ : ۲۰-۲۱ | کولسیان ۳ : ۲۳ 

اعمال ۱ : ۸ | متی ۲۸ : ۱۸ -۲۰ | لوقا ۴ : ۱۸

چگونه ؟

+ هر شبان و کلیساهای عضو بعد از ایجاد ارتباط اولیه با مسولین سایت و معرفی و تائید می تواند با دسترسی مستقیم به پروفایل کلیسای خود , در عرض ماه با اصلاحات لازم اطلاعات خود را بروز و موثق نگاه دارد تا هر متقاضی به راحتی بتواند با ایشان تماس بگیرد.
+ هر متقاضی سایت می تواند با دسترسی به اطلاعات هر یک از شبانان و کلیساهای مختلف بتواند از ایشان مستقیم برکت یابد

ارزیابی کیفیت ارتباطات

موثق بودن اطلاعات اولیه ارائه شده توسط شبنان هر فرقه حقیقی مسیحی، توسط مسولین سایت با تماس با معرف های ذکر شده و تماس شخصی با شبان، تائید و تصدیق می گردد. در مورد اطلاعات ثانوی و یا مشکلات ایجاد شده در مسیر خدمت و رابطه با متقاضیان و یا حتی شبانان دیگر سایت، مسولین این سایت با بررسی مسائل بر طبق فیض و راستی عمل خواهند کرد و در صورت لزوم، امکان حذف شبان و کلیسای عضو از سایت نیز هست.