کلیسای بیت ئیل

به صفحه کلیسای بیت ئیل خوش آمدید.
براى کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات این کلیسا، از یکى از طرق زیر اقدام بفرمایید.

نام کلیسا

کلیسای بیت ئیل

آدرس کلیسا

Turkey- Balikesir- Altıeylül-Kasaplar Mah- Bigadiç Cad-No:4

آدرس وب سایت کلیسا

**********

شبان ارشد کلیسا

کمک شبان

***

تعداد شرکت کننده قبل از 2020

۴۰ نفر

تعداد شرکت کننده در سال 2022

۵۰ نفر

تعداد خادمین

۷ نفر

فرقه کلیسایی

انجیلی

روز و ساعت گردهمائی کلیسائی

یکشنبه ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ به وقت ترکیه

آدرس ایمیل