کلیسای فیض بریزبن

به صفحه کلیسای فیض بریزبن خوش آمدید.
براى کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات این کلیسا، از یکى از طرق زیر اقدام بفرمایید.

نام کلیسا

کلیسای فیض بریزبن

آدرس کلیسا

3374 Pacific Highway Springwood Brisbane, A 4076

آدرس وب سایت کلیسا

******************************

شبان ارشد کلیسا

کمک شبان

تعداد شرکت کننده قبل از 2020

۱۲۰ نفر

تعداد شرکت کننده در سال 2022

۵۰ نفر

تعداد خادمین

۸ نفر

فرقه کلیسایی

غیر فرقه ای

روز و ساعت گردهمائی کلیسائی

یکشنبه ساعت ۱۷:۰۰ به وقت استرالیا

آدرس ایمیل

aminmak23@gmail.com – shiraz8921@gmail.com