کلیسای فارسی زبان سوئیس

به صفحه کلیسای فارسی زبان سوئیس خوش آمدید.
براى کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات این کلیسا، از یکى از طرق زیر اقدام بفرمایید.

نام کلیسا

کلیسای فارسی زبان سوئیس

آدرس کلیسا

Spitzackerstrasse 12 , 8304 Wallisellen, Switzerland

آدرس وب سایت کلیسا

شبان ارشد کلیسا

فرهاد لاریمی

کمک شبان

سعید ماندگار

تعداد شرکت کننده قبل از 2020

۶۰ تا ۹۰ نفر

تعداد شرکت کننده در سال 2022

۴۰ تا ۸۰ نفر

تعداد خادمین

۸ نفر

فرقه کلیسایی

******

روز و ساعت گردهمائی کلیسائی

یکشنبه ساعت ۱۴.۰۰ به وقت محلی

آدرس ایمیل

larimi.pcgs@gmail.com