شبکه اجتماعی همسر مسیحی

به صفحه شبکه اجتماعی همسر مسیحی خوش آمدید.
براى کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات این سازمان، از یکى از طرق زیر اقدام بفرمایید.

نام سازمان

شبکه اجتماعی همسر مسیحی

آدرس سازمان

آنتالیا – ترکیه

آدرس وب سازمان

www.hamsaremasihi.com

مسئول ارشد سازمان

کشیش ادوارد هوسپیان مهر و کشیش فیروز فیروزپور

مسئول ارتباطات سازمان

فرشته بهرامی

آدرس ایمیل

info@hamsaremasihi.com